Hur blir jag en bättre bloggskribent?

Det finns ett fåtal rena naturbegåvningar som vandrar bland oss, människor som har språket i sig naturligt, men för de flesta är förmågan att skriva bara något som behöver övas upp. Här följer några små tips som kan hjälpa dig på traven.

  • Lär dig skriva bra meningar, de utgör skrivandets viktigaste grundsten.
  • Skriv ledigt genom att föreställa dig hur du skulle uttrycka det du försöker skriva så väl du kan verbalt.
  • Undvik tomma uttryck och meningar som bara fungerar som ren utfyllnad.
  • Lär dig att komponera bryggor som får texten att flyta och för läsaren från mening till mening och stycke till stycke.
  • Läs, det är ett av de viktigaste råden författare brukar ge till nybörjarskribenter. Läs mycket. Börja till exempel lyssna på kulturnytt i p1 för tips, de pratar ofta om nya och läsvärda böcker.
  • Försök uppfinna nya typer av metaforer och liknelser.
  • Sträva mot att göra dina inlägg till små berättelser, även de mest tråkiga ämnen lyfts om det upplevs som att det finns en historia i dem. Gör dem personliga.
  • Experimentera med punktuation och rytm. Gör dina texter dynamiska.
  • Till sist: skriv mycket och ofta, det är det absolut viktigaste.
Back to Top
envy-blog