Hur långt ska ett populärt blogginlägg vara?

Svaret på frågan är förstås i slutändan att det är en fråga om individuell stil och läsbarhet, och att en tumregel som går att härleda ur ett eventuellt objektivt svar på frågan – är till för att brytas. Men för att kunna bryta mot en regel måste man också känna till den, och det är inte heller dumt att börja med att skriva utifrån utgivna ramar för att börja bryta mot normerna när man väl blivit varm i kläderna.

Ett, tillsynes, objektivt svar på frågan är: 2000 ord. Det är nämligen den genomsnittliga längden på de bloggposter som toppar sökningar i Google.

Det är en längd som kanske skrämmer den ovana skribenten, men tro mig, med lite vana så är 2000 ord ingenting. Det är inte akademiska texter med fotnoter och källhänvisningar det handlar om utan innehåll till bloggar. En van bloggare har dagar då hon eller han skriver tusentals ord och dagar då man inte skriver någonting alls. Det gäller att surfa på genomsnittet och inte låta de dåliga dagarna sänka en. Men, det finns fler faktorer att ta hänsyn till, “populär” är ju inte detsamma som “mest populär”.

Svaret betyder alltså inte att du alltid ska pusha längden på dina bloggposter. Hur långa de ska vara beror i första hand på vad för typ av frågor de besvarar. Även om 2000 ord är det objektiva svaret på hur långa de mest populära bloggposterna så tar det ingen hänsyn till vilka ämnen det är som behandlas. Det är här din individuella still kommer in i bilden, och vilken typ av ämnen du behandlar.

Nyckeln ligger i att optimera och fokusera sina bloggposter, att se till att de frågorna som texten är avsedd att besvara gör det inom ramarna för det antal ord du använder. För att illustrera vad jag menar kan du ta frågan “hur många år går det mellan varje svenskt riksdagsval?” som exempel. Den behöver inte mer än två ord för att besvaras: fyra år. Om frågan istället handlar om hur riksbanken ska uppnå nästa års inflationsmål, ja då behövs naturligtvis flera.

Ett populärt blogginlägg är med andra ord det som är precis så långt som det behöver vara för att besvara den fråga det ämnar besvara. Varken mer eller mindre. Det är en mycket bra tumregel.

Back to Top
envy-blog